Villamos energia

Az ISD POWER Kft. végzi az ISD DUNAFERR vállalatcsoport integrált nyervas-acélgyártást végző vertikumának villamos energia ellátását a vállalatcsoport központi, dunaújvárosi  iparterületén, ide értve az iparterületen található, vagy azzal technológiai kapcsolatban álló külső fogyasztók ellátását is.
A fogyasztók ellátásához szükséges villamos energiát az ISD POWER Kft. részben a tulajdonában lévő ipari erőműben állítja elő, részben pedig a közcélú villamosenergia-hálózatról vételezi.
 
Az ISD POWER Kft. a Magyar Energia Hivatal 17/2003. sz határozatával kiadott villamos energia termelői engedéllyel rendelkezik.
Az erőmű beépített villamos energia termelő kapacitása 64,5 MW, melyből 20 MW kondenzációs, 44,5 MW kapcsolt.


A beépített villamos energia termelő kapacitás megoszlása gépenként:

 
Kondenzációs villamos energia termelő berendezés:
  • 1 sz. turbina, 20 MW
Kapcsolt villamos energia termelő berendezések:
  • 2 sz. turbina, 20 MW,
  • 3 sz. turbina, 8,5 MW,
  • 4 sz. turbina, 16 MW,

Az erőmű kapcsolt villamos energia termelése, a beépített kapcsolt villamos energia teljesítő képesség kihasználása a hőenergia fogyasztók mindenkori technológiai és szezonális felhasználásától függ. 

A kondenzációs villamos energia termelés elsősorban a nyári, alacsony hőszolgáltatási igény időszakára jellemző, a belső keletkezésű tüzelőanyagok (kohógáz, kamragáz) hasznosítása céljából. 
Az erőmű a jelenlegi hőszolgáltatási igények, valamint belső tüzelőanyag források mellett az iparterület éves villamos energia igényének mintegy 1/4-ét állítja elő,  a fennmaradó részt 120 kV-os feszültségszinten vételezi a közcélú villamosenergia-hálózatból.

 
Az ISD POWER Kft. végzi a termelt és a közcélú hálózatból vételezett villamos energia szolgáltatását az ISD DUNAFERR Zrt. 10 kV-os főhálózatán keresztül és adja át a villamos energia fogyasztóknak 10 kV, 3 kV és 0,4 kV feszültségszinten.