Az erőmű

Az ISD POWER Kft erőműve olyan ipari erőmű, melynek alapvető feladata az ISD DUNAFERR Társaságcsoport területén képződött ún. technológiai gázok maradéktalan elégetésével, valamint egyéb tüzelőanyagok felhasználásával hőtermelés és -szolgáltatás (gőz, melegvíz), turbólevegő termelés és szolgáltatás, villamosenergia-termelés és -szolgáltatás, valamint sótalanított és lágyvíz előállítása. 

A kazánházban 7 db vegyestüzelésű kazán található, melyekben négyféle tüzelőanyag elégetésével történik a gőztermelés.

Ezek:
  • a kohógáz,
  • a kamragáz,
  • a földgáz,
  • a fűtőolaj.

Tüzelőanyagainkat az ISD DUNAFERR Zrt-től, az ISD Kokszoló Kft-től, valamint földgáz és szénhidrogén kereskedőktől vásároljuk.

A kazánok a 37 baros 450oC-os gőzt kettős gyűjtősínre termelik. Erről a kettős gyűjtősínről történik a turbinák gőzellátása.

A gépházban 4 db gőzturbina található, melyek feladata az ipari gőz, ill. a villamos energia előállítása. Turbináink között megtalálható tiszta kondenzációs, elvételes, megcsapolásos, ellennyomású és rontott vákuumú kondenzációs fűtőturbina is.

Az erőmű ipari gőzrendszere a turbinák megcsapolásáról, ill. ellennyomásáról, valamint a gőzredukálókról megtáplált 7, 9 és 18 baros rendszer. Ezekről a rendszerekről történik az ISD POWER Kft. által üzemeltetett csővezetékrendszereken keresztül a hőenergia fogyasztók ellátása ipari gőzzel és fűtési melegvízzel.

Az erőmű villamos energia termelő kapacitása 64,5 MW, termelése az ISD DUNAFERR Társaságcsoport villamos igényeinek átlagosan mintegy 1/4-ét teszi ki.