Integrált Irányítási Rendszer

Társaságunk feladata, hogy működése során megfeleljen az egyre magasabb szintű vevői, fogyasztói, tulajdonosi elvárásoknak és minőségi követelményeknek.

Alapvető célunk a Vevők, Fogyasztók által támasztott igényeknek való megfelelés egy olyan magas színvonalú vezetési, irányítási rendszer révén, amelynek középpontjában mindenkor a minőség áll.

A minőség és a környezetvédelem iránti elkötelezettség jegyében, a környezeti állapot folyamatos, tervszerű javítására irányuló törekvés szellemében, az energiahatékonyság növelése, valamint az alkalmazottak egészségének megóvása érdekében Társaságunk olyan Integrált Irányítási Rendszert épített ki, vezetett be, mely egységes keretben szabályozza az ISO 9001, az ISO 14001, az ISO 45001 és az ISO 50001szabvány előírásai szerinti működést. Célunk az volt, hogy olyan szabályozási rendszert alakítsunk ki, amely magában foglalja a Társaság valamennyi folyamatát.

Társaságunk Integrált Irányítási Rendszerét a DNV GL Business Assurance Magyarország Kft. tanúsította. A tanúsítványok érvényességi területe:

·Hő- és villamos energia, sótalanított víz, lágyvíz, ivóvíz, iparivíz, turbólevegő előállítás és szolgáltatás.

  • Földgáz, kamragáz, kohógáz és egyéb ipari gáz szolgáltatás.
  • Gáz-, gőz-, víz-, csatorna- és villamos hálózatok, berendezések karbantartása, javítása és szerelése.
  • Földgázkereskedelem.

Társaságunk célkitűzése a kialakított és tanúsított Integrált Irányítási Rendszer folyamatos, hatékony, hibamentes üzemeltetése, valamint a műszaki-, technikai-, technológiai innováció.

Társaságunk továbbá az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet, valamint a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kialakított, bevezetett és tanúsított rendszereket működtet, melyeket a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsított.


Integrált Irányítási Rendszer Politika