Villamos energia

Az ISD POWER Kft. - mint villamos energia termelői engedélyes, MEH határozat száma: 17/2003. – működteti a tulajdonában lévő ipari erőművet.
Az erőmű beépített villamos energia termelő kapacitása 69 MW, melyből 20 MW kondenzációs, 49 MW kapcsolt.

A beépített villamos energia termelő kapacitás megoszlása gépenként:
 
Kondenzációs villamos energia termelő berendezés:
  • 1 sz. turbina, 20 MW
Kapcsolt villamos energia termelő berendezések:
  • 2 sz. turbina, 20 MW,
  • 3 sz. turbina, 8,5 MW,
  • 4 sz. turbina, 16 MW,
  • 5 sz. turbina, 4,5 MW.
Az erőmű kapcsolt villamos energia termelése teljes mértékben az igényelt hő fogyasztástól, hőszolgáltatástól függ. Az elmúlt években jelentősen csökkent a hőszolgáltatási igény emiatt a beépített kapcsolt villamos energia teljesítő képesség kihasználása nem éri el a 30%-ot. A beépített kondenzációs villamos energia termelő kapacitást első sorban nyári időszakban vesszük igénybe amikor jelentősen csökken a hőszolgáltatási igény illetve nagy mennyiségű belső keletkezésű tüzelőanyag (kohógáz, kamragáz) áll rendelkezésre. A kondenzációs villamos energia termelő kapacitás kihasználása az elkövetkező időben várhatóan növekedni fog. Az erőmű a jelenlegi hőszolgáltatási igények mellett valamint a kondenzációs villamos energia termelés lehetséges mennyiségét is figyelembe véve az ISD DUNAFERR Zrt. éves villamos energia igényének közel 1/3-át tudja megtermelni.

 
Mivel az erőműben kapcsolt villamos energia termelés folyik és elsősorban a hőfogyasztók igénye határozza meg a villamos energia termelést, ezért az ISD POWER Kft. jelentős villamos energia beszerzésre szorul a szabadpiacról a fogyasztói igények teljeskörű kiszolgálásához. A menetrendes villamos energiát az Energy Capital Zrt-től szerzi be társaságunk, mint villamos energiakereskedőktől. Felé a megvásárolt mennyiség után menetrendes áramdíjat fizetünk. A Társaság a menetrend szerint vásárolt villamos energia és a tényleges vételezés közötti kiegyenlítő energia szolgáltatást a MAVIR Zrt.-től veszi igénybe. A kiegyenlítő energia költsége a menetrend és tényleges többletfogyasztás közötti pozitív különbözet (felszabályozás) mennyisége és a rendszerirányító által megállapított egységár szorzatából tevődik össze. A villamos energia szállítással kapcsolatos költségeket az E-ON DÉDÁSZ Zrt. (Dunaújváros) és az ÉMÁSZ Zrt. (Miskolc) felé fizeti meg az ISD POWER Kft. rendszerhasználati díjként. A rendszerhasználati díj tételei hatósági ármegállapítás alá tartoznak, tehát mértéküket miniszteri rendelet szabályozza.