Integrált Irányítási Rendszer

Társaságunk feladata, hogy működése során megfeleljen az egyre magasabb szintű vevői, fogyasztói, tulajdonosi elvárásoknak és minőségi követelményeknek.

Alapvető célunk a Vevők, Fogyasztók által támasztott igényeknek való megfelelés egy olyan magas színvonalú vezetési, irányítási rendszer révén, amelynek középpontjában mindenkor a minőség áll.

A minőség és a környezetvédelem iránti elkötelezettség jegyében, a környezeti állapot folyamatos, tervszerű javítására irányuló törekvés szellemében, valamint az alkalmazottak egészségének megóvása érdekében Társaságunk olyan Integrált Irányítási Rendszert épített ki, vezetett be, mely egységes keretben szabályozza az ISO 9001, az ISO 14001 és az MSZ 28001 szabvány előírásai szerinti működést. Célunk az volt, hogy olyan szabályozási rendszert alakítsunk ki, amely magában foglalja a Társaság valamennyi folyamatát.

Társaságunk Integrált Irányítási Rendszerét a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsította. A tanúsítványok érvényességi területe:

·       Hő- és villamos energia, sótalanított víz, lágyvíz, ivóvíz, iparivíz, turbólevegő előállítás és szolgáltatás.

 • Földgáz, kamragáz, kohógáz és egyéb ipari gáz szolgáltatás.
 • Gáz-, gőz-, víz-, csatorna- és villamos hálózatok, berendezések karbantartása, javítása és szerelése.
 • Gázelosztói hálózatok tervezése max. 25 bar üzemi nyomásig.
 • Kamragáz hálózatok tervezése max. 6 bar üzemi nyomásig.
 • Földgáz- és villamosenergia-kereskedelem.

Társaságunk célkitűzése a kialakított és tanúsított Integrált Irányítási Rendszer folyamatos, hatékony, hibamentes üzemeltetése, valamint a műszaki-, technikai-, technológiai innováció.

Társaságunk továbbá az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet, valamint az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló többször módosított 11/1994. (III.25.) IKM rendelet előírásainak megfelelően kialakított, bevezetett és tanúsított rendszereket működtet, melyeket szintén a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsított.

Az energiahatékonyság növelése érdekében, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés szakmai támogatásával Társaságunk elkezdte az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti Energiairányítási Rendszer kiépítését.

Integrált Irányítási Rendszer Politika

Társaságunk energiatermelő és szolgáltató tevékenysége során maximálisan figyelembe veszi a Vevők és a Fogyasztók igényeit és elvárásait. A saját magunkkal szemben támasztott minőségi követelmények a Társaság működésének legszigorúbb kritériumai.

Arra törekszünk, hogy az általunk előállított energetikai termékek és a nyújtott szolgáltatások a Társaságunk nevéhez kötődően a megbízhatóságot, a kiszámíthatóságot, a magas műszaki színvonalat jelentsék.

Tudatában vagyunk annak, hogy az energetikai termékek előállítása és az azokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink szakmailag magas szinten tartása nem lehetséges az egészséges és biztonságos munkakörnyezet kialakítása, a természeti környezet megóvása nélkül.

A tevékenységeinkhez felhasznált anyag- és energiamennyiség optimalizálásával, a természeti erőforrások kímélésével, valamint a környezetterhelés mérséklésével tovább kívánjuk javítani környezeti teljesítményünket.

Törekszünk az egészség- és környezetkárosító hatások kiküszöbölésére, melyek elérése érdekében az állandó fejlesztésre, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt.
 
Jelmondatunk: „A MINŐSÉG A FEJEKBEN KEZDŐDIK"

Társaságunk elkötelezi magát, hogy:

 • a számára előírt kötelezettségek figyelembevétele mellett az előállított energetikai termékek és szolgáltatások minőségét és annak állandóságát biztosítja,
 • az egészségvédelmi és biztonsági, valamint a környezetvédelmi teljesítményét folyamatosan javítja,
 • a Társaságra vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások követelményeit teljesíti,
 • a tevékenységhez biztosítja a szükséges erőforrásokat,
 • a munkatársakban folyamatosan tudatosítja szerepük fontosságát a minőség, a környezetvédelem, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság jó gyakorlatának megvalósításában,
 • az Integrált Irányítási Rendszert folyamatosan fejleszti a külső és belső elvárások, valamint a vonatkozó szabványok figyelembe vételével.
Dunaújváros, 2013. július 3.