Gázszolgáltatás

Földgáz

Az ISD POWER Kft. rendelkezik a Magyar Energia Hivatal földgáz elosztási működési engedélyével, a földgáz egyetemes szolgáltatási működési engedélyével, földgáz kereskedelmi működési engedélyével.
Társaságunk a működési engedélyek birtokában végzi az ISD DUNAFERR Társaságcsoport területén található, valamint a miskolci telephelyhez tartozó gázrendszerek üzemeltetését, és a felhasználók földgáz ellátását.

Kohógáz, kamragáz

Alapvető feladataink:
  • kohógázrendszer (gáztisztító berendezésekkel együtt) üzemeltetése, karbantartása, gázelosztás,
  • kamragázrendszer üzemeltetése, karbantartása, gázelosztás.
 
A kohógáz - az országban egyedülállóan - a nyersvas gyártás során keletkező alacsony fűtőértékű energiahordozó (3 MJ/m3), amelynek éves mennyisége azonban jelentős (6.000-7.000 TJ). E gázmennyiségnek a felhasználása nemzetgazdasági szempontból is fontos, ezért törekszünk annak teljes hasznosítására.
 
A kamragáz a kokszgyártás során keletkezik, közepes fűtőértékű (17 MJ/m3). Megfelelő tisztítás során kerül felhasználásra, a kokszoló technológiai önfogyasztásán felül éves szinten mintegy 4.500 TJ értékű gázmennyiség kerül a fogyasztókhoz.
 
 
 
 
 
A Társaság szervezetéhez tartozik a gázdiszpécser szolgálat, melynek feladata a gázszolgáltatás, elosztás operatív irányítása a felhasználók felé, a mindenkori aktuális gázigény maradéktalan kielégítése céljából. A feladat végrehajtása során elsődleges szempont a gázszolgáltatás biztonsága, a hatékony energiafelhasználás biztosítása. Mivel az erőmű a gázfelhasználás során "puffer szerepet" tölt be, a rendelkezésre álló eszközökkel - gáztartók, gázfáklyák, gáznyomás fokozó - azon igyekszik, hogy a veszteség minimalizálva legyen, ugyanakkor minden fogyasztó megkapja a működéséhez szükséges elegendő gázenergiát. Az erőmű puffer szerepéből adódóan gázhiány esetén lehetőség van fűtőolaj felhasználására, így biztosítva a hőszolgáltatási igényeket.