Az erőmű

Az ISD POWER Kft erőműve olyan ipari erőmű, melynek alapvető feladata az ISD DUNAFERR Társaságcsoport területén képződött ún. technológiai gázok maradéktalan elégetésével, valamint egyéb tüzelőanyagok felhasználásával hőtermelés és szolgáltatás (gőz, melegvíz), turbólevegő termelés és szolgáltatás, villamosenergia-termelés és szolgáltatás, valamint sótalanított- és lágyvíz előállítása. A Társaságcsoport területén fűtési melegvíz-szolgáltatást és használati melegvíz-ellátást biztosítunk.

A kazánházban 8 db vegyestüzelésű kazán található, melyekben négyféle tüzelőanyag elégetésével történik a gőztermelés.

Ezek:
  • a kohógáz,
  • a kamragáz,
  • a földgáz,
  • a fűtőolaj.

Tüzelőanyagaink egy részét az ISD DUNAFERR Zrt-től, az ISD Kokszoló Kft-től valamint földgáz és szénhidrogén kereskedőktől vásároljuk.

Az erőmű mind gőz, mind víz oldalon kettős gyűjtősínes kialakítású. A kazánok a 37 baros 450oC-os gőzt kettős gyűjtősínre termelik. Erről a kettős gyűjtősínről történik a turbinák gőzellátása.

Az erőmű ipari gőzrendszere a turbinák megcsapolásáról, ill. ellennyomásáról, valamint a gőzredukálókról megtáplált 7, 9 és 18 baros rendszer.

Ezekről a rendszerekről történik az ISD POWER Kft. által üzemeltetett csővezetékrendszereken keresztül a külső fogyasztók ellátása ipari gőzzel. Kiemelt fogyasztóként kezeljük – és ennek megfelelően kiemelt minőségű hőszolgáltatást nyújtunk - a Dunaújvárosban működő papírgyáraknak: Hamburger Hungária Kft., DUNAFIN Kft., DUNACELL Kft.

A gépházban 4 db gőzturbina található (összes névleges villamos energia termelőkapacitásuk 65 MWe), melyek feladata az ipari gőz, ill. a villamos energia előállítása. Turbináink között megtalálhatók tiszta kondenzációs, elvételes, megcsapolásos, ellennyomású és rontott vákuumú kondenzációs fűtőturbina is.

A gépház szerves részét alkotja a fűtőállomás, ahol a gyári fűtés és a meleghengerműi csúszósín hűtés fontos berendezései találhatók.

Az erőművi villamos energia termelő kapacitás az ISD DUNAFERR Társaságcsoport villamos igényeinek éves átlagban mintegy 1/4-ét tudja kielégíteni.