Gazdálkodásunkról

Az ISD POWER Kft. egy két telephelyen üzemelő közepes méretű energiatermelő és szolgáltató társaság, melynek kizárólagos tulajdonosa az ISD DUNAFERR Zrt. Gazdálkodásunkat együttesen befolyásolja az iparterületeken található fogyasztók és szolgáltatók viselkedése, az alkalmazott technológiák és a szezonalitás. Eredményességünk így nem csak a saját hatékonyságunkon múlik, hanem nagymértékben hozzákapcsolódik az ipari környezet más üzemegységeinek tevékenységéhez is.
 
2010-ben a belföldi értékesítés nettó árbevételének 91,7 %-a, az energiahordozók értékesítéséből származott. A termék-, illetve szolgáltatás összetételét tekintve kiemelendő a villamos energia, ipari gőz, kamragáz, földgáz árbevétele, melyek együttes értéke 2010-ben az összes árbevétel 66,77 %-át teszi ki.

Az ISD POWER Kft. legnagyobb külső vevői: a Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft., Hamburger Dunaújváros Zrt., DUNAFIN Gyártó és Szolgáltató Kft., Dunaújvárosi Víz- Csatorna és Hőszolgáltató Kft. és a Linde Gáz Magyarország Zrt., a Miskolci Fióktelepen a  Hámor Zrt.
Az anya- és leányvállalatok közül jelentős vevő partnereink: az ISD DUNAFERR Zrt. és az ISD Kokszoló Kft.

Az energia beszerzés termékenkénti összetételét tekintve kiemelendő a villamos energia, földgáz, kamragáz és a kohógáz költsége, amely az összes beszerzési értéknek 77,22%-a.

Az energia beszerzés tekintetében kiemelt partnereink: ISD DUNAFERR Zrt.,  ISD Kokszoló Kft., Linde Gáz Magyarország Zrt., Opten Trade Zrt., Ukrenergy Zrt.
 
A termékbeszerzés értékén kívül jelentkező közvetlen költségek közül jelentős tételek a karbantartási anyagköltség, vegyszer, bérleti díj, köztisztasági, karbantartási költség, mérésügyi díjak, szakértői, engedélyezési díjak, bérköltség, értékcsökkenés.

Kapcsolódó diagramok

Árbevétel megoszlása termékenként (2007.) »
 
Energiahordozók beszerzési értékének megoszlása termékenként (2007.) »
 
Árbevétel megoszlása termékenként (2008.) »
 
Energiahordozók beszerzési értékének megoszlása termékenként (2008.) »
 
Árbevétel megoszlása termékenként (2009.) »
 
Energiahordozók beszerzési értékének megoszlása termékenként (2009.) »